چرا COVID-19 اغلب به نام coronavirus گفته می شود ، وقتی این خانواده فقط ویروس هستند؟


پاسخ 1:

زیرا وقتی اولین بار بیرون آمد ، نوعی کورو ویروس کاملاً جدید بود.

بنابراین ، از آنجا که هنوز نام جدیدی وجود ندارد ، مردم مجبورند آنرا چیزی بنامند.

به جای "ویروس چینی" یا "ویروس ووهان" نژادپرستانه ، اصطلاح عمومی "کروناویروس" دقیق و درمورد هیچ گروهی از مردم مضر نبود.

WHO اکنون آن را "Covid-19" برای "بیماری ویروس کرونا 2019" معرفی کرده است.

درست مانند "آنفولانزای مرغ" یا "آنفولانزای خوکی" ، ممکن است این بیماری همه گیر "آنفولانزای خفاش" خوانده شود ، چه وقت و اگر ، دانشمندان نتیجه می گیرند که از خفاش ها ناشی شده است.

نام حیوانات بهتر است ...