چرا کروناویروس یک بیماری همه گیر در حال ظهور ده ها سال پس از کشف آن است؟


پاسخ 1:

فرض شما اشتباه است

این coronavirus "coronavirus" نیست ، بلکه coronavirus "a" است. چرا؟ زیرا نوعی جداسازی از ویروس کروناویروس است که نوعی ویروس است که شامل یکی از دلایل سرماخوردگی است.

این کمی شبیه است که بپرسید ، چرا مردم وقتی بمبهای اتمی را برای چندین دهه می گذرانند از بمبهای اتمی می ترسند؟ همان کلاس ، چیز خاص خاص.