چرا اثر coronavirus برای هر مورد متفاوت است؟


پاسخ 1:

اصلاً متفاوت نیست. شدت آن بستگی به سن ، وضعیت سلامتی و میزان ایمنی بدن دارد. به زبان ساده ، اگر جوان هستید ، از سلامتی خوبی برخوردار هستید و از مصونیت خوبی برخوردار هستید ، احتمال بقا شما بسیار خوب است. بیشتر فریب ها بر افراد مختلف تأثیر می گذارد ، از جمله سرطان - به همین دلیل است که برخی اواخر دیر تشخیص داده می شوند.