چرا شیوع coronavirus در چین بسیار مسری است؟


پاسخ 1:

Covid-19 بسیار مسری است زیرا وقتی علائمی را دریافت می کنید که ممکن است 14 روز ظاهر نشود ، اما هنوز هم می توانید آن زمان را انتقال دهید. شما Covid-19 را منعقد خواهید کرد ، نمی دانید که آن را دارید و سپس قبل از شروع اثرات آن را به شخص دیگری منتقل کنید.

به عنوان مثال ، یک همکار به طور بالقوه می تواند ویروس داشته باشد و در واقع مدتی بیمار نشود ، بنابراین تا زمانی که یک هفته سرگردان در محل کار نباشند ، از کار در خانه نمی ماند.

به همین دلیل است که اغلب شستن دست ها و جلوگیری از لمس کردن دهان اهمیت دارد. اگر در تماس با آن باشید احتمال ابتلای شما به خود را کاهش می دهد (و شاید خیلی خوب نمی دانید که تا زمانی که بیل از هفته گذشته تمام نشده است). کسانی که در یک محیط حرفه ای کار کرده اند می دانند که چگونه آنفولانزا می تواند به سرعت به عنوان شایعات از میان جمعیت شاغل عبور کند.