چرا جهان با coronavirus با مشکل روبرو است؟


پاسخ 1:

زیرا این یک بیماری جدید است که از حیوانات به سمت انسان پرید. انسانها هنوز مقاومت طبیعی در برابر این بیماری جدید ایجاد نکردند. بنابراین می تواند به راحتی گسترش یابد و افراد زیادی بیمار شوند. و مرگ و میر هنوز هم نسبتاً زیاد است. اما بعد از مدتی مقاومت طبیعی در برابر این ویروس وجود خواهد داشت و به یک بیماری معمولی مانند آنفولانزا تبدیل می شود. این ممکن است چند سال طول بکشد. برای سرعت بخشیدن به این روند طبیعی باید واکسن ها ساخته شوند.