چرا هیجان در مورد کورو ویروس ایجاد می شود که ممکن است فقط با توجه به مرگ میلیون ها نفر در سیگار کشیدن ، تصادفات و غیره ، حدود 1000 تا 10،000 نفر را بکشد؟


پاسخ 1:

نادیده گرفتن آن مانند هیچ چیز بزرگی نیست ، می تواند اوضاع را بدتر کند. بهترین دفاع در برابر ویروس ها جلوگیری از عفونت است و این امر نیاز به آگاهی دارد. از این گذشته ، هر فرد اضافی که بیمار شود ، خطر ابتلا به بیماری دیگران را نیز افزایش می دهد. آگاهی و هوشیاری بسیار مهم است.

همچنین ، ما نیز از سیگار کشیدن و جلوگیری از تصادفات بسیار عظیم عمل می کنیم. تفاوت در این است که به طور تصادفی به ما سر نمی زند و گسترش می یابد.